News

Projectveiligheid = rendement!

31 maart 2016

Het vooraf nadenken over de invulling van veiligheidsmanagement op bouwlocaties levert je (in)direct geld op. Nadenken over hoe het op een veilige (en dus voor uw werknemer comfortabele en effectieve) manier kan worden uitgevoerd kan zowel jou als de opdrachtgever geld opleveren.

Als voorbeeld verwijs ik je naar de gunning van de Golden Gate Bridge. De opdrachtgever had als eis dat het aantal dodelijke ongevallen niet boven de 35 mocht komen (1 dodelijk ongeval per $35 miljoen).
De aannemer heeft hierin ruimschoots volstaan, omdat maar 11(!) werknemers helaas het leven hebben moeten laten tijdens de bouw en dat met in het achterhoofd de arbeidsomstandigheden en werkmethodieken in 1930.

Je vraagt je nu af hoe de aannemer dit mogelijk heeft gemaakt? Vooraf spendeerde de aannemer $130.000 aan één enkele veiligheidsmaatregel: een veiligheidsnet.
Dit was naast de introductie van de hard hat (veiligheidshelm) een nieuwe innovatieve ontwikkeling.
Dit veiligheidsnet heeft, naar verluid, het leven van 19 werknemers gered (ze noemden henzelf ludiek: the Halfway to Hell Club).
Ook werd er geïnvesteerd in veiligheidsbrillen en speciale gezichtscrème tegen zeewind. Verder werd er voedsel opgediend om duizeligheid tegen te gaan en werd er toezicht gehouden op de veiligheidsvoorzieningen. Droeg je geen veiligheidsharnas dan volgden er directe sancties.
Door deze veiligheidsvoorzieningen kon er sneller en effectiever gewerkt worden. Gevolg was dat de planning ruimschoots werd gehaald en de prijs ver onder het budget lag van de opdrachtgever en de aanbiedingen van de andere aannemers.

Hedendaags zien wij veel bestekken in combinatie met VGM ontwerpfase plannen waarin de opdrachtgevers allerlei eisen stellen aan de te nemen veiligheidsmaatregelen. Hoe geef je als aannemer hier invulling aan? Hoe instrueer je werknemers op het project over de veiligheidsmaatregelen? Wie houdt toezicht en waarop precies? En welke taken, bevoegdheden, en verantwoordelijkheden neem je zelf op je?

Nog even terugkomend op de 11 dodelijke ongevallen; De meeste dodelijke ongevallen vielen bij een eenzijdige ongeval, een wegdek van 5 ton viel naar beneden en doodde hierbij 10 werknemers. Helaas kon dit niet direct voorkomen worden het betrof een fout in de constructie.

Projectveiligheid rendabel? Ons standpunt moge duidelijk zijn. Wij horen graag uw mening.

Brian Kremer
Adviseur/Veiligheidskundige

DEEL DIT