kader-advies.nl kader-hse.nl kader-opleidingen.nl

Arbocoördinator

Bedrijf voor Werk- en Reintegratie Sappemeer

Mooie diverse groep…

Over het algemeen erg leerzaam, geweldige groep van diverse pluimage(opleiding MVK), al met al genoten.

Ooldert Zuidema, Bedrijf voor Werk- en Reintegratie Sappemeer