Basis Veiligheidskunde

Bruil

Iedereen spreekt nu dezelfde taal op het gebied van veiligheid

Binnen Bruil is veiligheid & gezondheid prioriteit nummer 1. Tijdens vergaderingen is dit een vast agendapunt. Hierin worden actiepunten uit het Plan van Aanpak (van de RI&E), veiligheidsronden en incidentenmeldingen besproken. Ook gaan we gesprekken aan met collega’s en ze meedenken om het werk makkelijker, veiliger en gezonder te maken. En er zijn Bedrijfs Veiligheids Kundigen (BVK’ers) op de werkvloer.

De reden voor een in-company training was de behoefte aan een “zwaardere” praktische opleiding, om de basiskennis op de werkvloer te verhogen. De BVK’ers kunnen daardoor betere ondersteuning en invulling geven aan ons veiligheids- en gezondheidsbeleid, samen met hun collega’s op de Bruil locaties.

“Tussen de theorie en de praktijk van de lesmethode zat een goede balans. Onze ervaring met Kader was zeer positief. Ze zijn praktisch en bieden een goede service”.

De meerwaarde voor Bruil is dat de basiskennis van onze medewerkers is gestegen door het volgen van deze opleiding. Zij beschikken over meer achtergrondinformatie, kunnen het beter uitleggen collega’s op de vloer en de leiding daarvan. Ook is er meer kennis op de locaties aanwezig. We spreken nu allemaal dezelfde taal op het gebied van veiligheid. Pure winst.

Jos van der Sluis, Veiligheidscoördinator, Bruil

7,8