Middelbare Veiligheidskunde - MVK

Dura Vermeer 2

Ik dacht dat ervaring voldoende was, de opleiding is echter van grote meerwaarde!

Ik werk inmiddels meer dan 25 jaar aan civiele projecten. Aanvankelijk in verschillende technische functies, maar vanaf 2012 in een KAM gerelateerde functie. Eerst als KAM coördinator, en daarna als QHSE adviseur / LEAN Black Belt. Met name de afgelopen jaren heb ik de vraag van mijn directeur “wil je niet die veiligheidskundige-opleiding gaan doen?” steeds weten af te wimpelen. Maar de druk werd groter en groter. Om nu te zeggen dat ik werd gestuurd, “nee”, maar ik stond er ook zeker niet om te springen. Ik dacht namelijk dat het me met mijn meer dan 25 jaar werkervaring niet zoveel zou brengen.

De opleiding is voor mij absoluut naar tevredenheid verlopen en ik heb daadwerkelijk veel van de opleiding opgestoken.
Door mijn redelijk drukke baan was ik voor het voorbereiden van de lessen op de weekenden aangewezen. Dat heeft mij van de circa zeven maanden die de opleiding duurt, elke zaterdag-, en zondagmorgen “gekost”. Daar komen dan ook nog eens een zestal SafetyGame’s bij waar je ook nog eens de nodige tijd aan moet spenderen. En uiteraard, niet te vergeten, de scriptie, die ongeveer twee maanden nadat je bent gestart met de opleiding, begint te lopen.
Omdat mijn scriptieonderwerp te maken had met een veiligheidskundig issue in mijn organisatie, mocht ik af en toe een werkdag spenderen aan uitzoekwerk en het uitwerken van mijn scriptie.
Al met al ben je gedurende een zevental maanden dus behoorlijk druk met deze studie. Dat moet je zeker niet onderschatten. Tijdens de opleiding krijg je goede ondersteuning van leraren die stuk voor stuk hun lesstof heel goed beheersen. Daarnaast krijg je een mentor toegewezen die jou heel goed en positief kritisch ondersteunt met de scriptie die moet worden opgesteld.
Alle randzaken rondom de opleiding worden prima geregeld door de backoffice van Kader.

De opleiding is van enorme meerwaarde voor mij in mijn dagelijks werk. Tijdens de opleiding werd bij alle lessen gekeken naar de verplichtingen en eisen die de wetgeving over deze onderwerpen stelt. Het is goed om keuzes die je maakt in je werk goed uit te kunnen leggen en te kunnen beargumenteren. Dat geldt zeker als deze keuzes geënt zijn op wetgeving, waarbij je door deze opleiding zelfs in staat bent om deze wetgeving in eigen woorden neer te zetten.
Daarnaast liep ook de RIE / TRA en de arbeidshygiënische strategie als een rode draad door de lesstof heen. Deze beide onderdelen hebben enorm veel raakvlakken met mijn dagelijks werk als QHSE adviseur op civieltechnische projecten. Ik merk dat ik behoorlijk gegroeid ben in mijn kennis, onder andere op deze vlakken. Je positie tijdens de diverse overleggen wordt enorm versterkt als je een duidelijk antwoord kunt geven op de vragen, en dat antwoord ook nog eens goed gefundeerd is. Dat maakt je absoluut een volwaardig -en gewaardeerd- gesprekspartner.

Ik heb de dagopleiding gevolgd. Dat zijn lessen van 08.30-16.30 uur, en dat is prima te doen. Voorafgaand aan de lessen moet je de lessen voorbereiden; bestuderen van de lesstof uit de Praktijkgids Arbeidsveiligheid én de bijbehorende artikelen uit de Arbowet en Arbobesluit. Zelf heb ik regelmatig nog eens zaken op internet nagezocht om voor mijzelf nog een completer totaalbeeld te krijgen of voor nog wat meer diepgang, maar dat bepaald uiteraard iedereen voor zichzelf.
Tijdens de klassikale lessen wordt aan de hand van sheets de lesstof doorgenomen, en is er daarnaast altijd de mogelijkheid tot het stellen van vragen, inbreng van eigen werkervaringen of praktijkvoorbeelden m.b.t. de lesstof.
Het zijn 15 lesdagen. Tijdens de schoolvakanties is er geen les, en af en toe valt er planningstechnisch een week tussenuit. Een paar weken na de laatste lesdag doe je examen. Dat betekent 3 uur lang blokken; en die 3 uur heb je echt nodig! Het zijn om en nabij 20 vragen die je voorgeschoteld krijgt tijdens dit examen. Je mag alles meenemen; lesmateriaal, Praktijkgids Arbeidsveiligheid, Wetsboeken, etc. Uitzonderingen hierop zijn je mobiele telefoon, iPad en/of laptop. Die moeten buiten de examenruimte blijven.

Uiteindelijk ben je, als je flink doorwerkt, tot aan je scriptieverdediging zo’n 7 maanden behoorlijk druk. Er zijn medestudenten die dit prima vinden; kort maar hevig. Persoonlijk had ik liever de gehele opleiding over een jaar uitgestreken, en bijvoorbeeld om de 2 of 3 weken een lesdag gehad. Dat had me iets meer rust gegeven, met name i.v.m. mijn drukke baan.

Mijn ervaring met Kader kun je als “heel goed” omschrijven. Ik heb -vóórdat ik me heb ingeschreven voor de opleiding- mij redelijk goed georiënteerd op de verschillende aanbieders van de MVK opleiding. En ja, er waren ook wel andere opleiders die ik wel zag zitten, maar ik heb uiteindelijk tóch voor Kader gekozen. Voor de keuze tóen had dat met name te maken met het feit dat een collega van mij in het verleden ook zijn MVK opleiding heeft behaald bij Kader, en ook hij heel tevreden is over deze opleider.
Voor nú geldt: “ik zou nu zo weer de zelfde keuze maken”.

Richard Stuff, Dura Vermeer 2

9,0