Hogere Veiligheidskunde - HVK

SafetyPrepare

Een fijne opleider, met goede mentoren

Op projecten zag ik veel veiligheidskundige uitdagingen waar ik als HVK’er aandacht voor kon krijgen, maar waar ik merkte dat ik als MVK’er binnen de kaders moest blijven. Ik merkte dat organisaties vaak aan het zoeken zijn en niet precies weten hoe zij gehoor kunnen geven aan wet en regelgeving. De ervaring leerde dat organisaties hierdoor over het algemeen direct zoekende zijn naar Hogere veiligheidskundigen met bijvoorbeeld een specifieke expertise die hen kan helpen met deze taak. Voor mij is dat machineveiligheid, het maken van een verdiepende RI&E en het begeleiden van CE trajecten. Natuurlijk moet je in beginsel dan wel gesprekspartner kunnen worden van deze partij! Dit is dan ook de reden dat ik na mijn MVK opleiding ben gestart met de HVK opleiding bij Kader.
Ik wilde de door mij gevonden onderwerpen of risico’s ook een plaats kunnen geven in het bedrijf.

Veelal gebeurd dit in bedrijven vaak door het hanteren van een eigen management systeem of door het hanteren van ISO of VCA. Als MVK er had ik weinig kennis van dit soort systemen en maakte er eigenlijk geen gebruik van. Ik wilde graag weten hoe het e.e.a. in elkaar stak omdat ik geen weg meer wist hoe ik zaken moest borgen en onderhouden. Tijdens de HVK opleiding is er een wereld voor mij opengegaan. En met de kennis die ik tijdens de opleiding heb opgedaan help ik nu bedrijven met compliance. Met het kunnen opzetten van het algemene veiligheidsbeleid geef ik daar nu invulling aan.
Ik had natuurlijk al ervaring bij Kader omdat ik daar mijn MVK had gedaan. Daaruit heb ik lering getrokken en ben er achter gekomen dat Kader gewoon een fijne opleider is met goede mentoren. De mentoren denken met je mee en geven een goede begeleiding. Wat ook helpt is dat zij één prijs hanteren voor de opleiding, dus alles inclusief, dat had ik bij andere opleiders nog niet zo gevonden. Verder is het ook respectabel dat je gewoon goede individuele afspraken kunt maken met Kader. Of het nu te maken heeft met het opleidingsplan in verband met persoonlijke vrijstellingen, het inhalen van lessen of dat het te maken heeft met het gespreid kunnen betalen van de leergelden. Bij Kader kunnen daar afspraken over gemaakt worden.

De MVK opleiding is een opleiding waar ingegaan wordt op de wat hardere veiligheid. Hieraan wordt diepgang gegeven door bepaalde onderwerpen te belichten zoals bijvoorbeeld geluid, machine veiligheid, elektriciteit, of bijvoorbeeld ergonomie. Zeg maar de directe veiligheid die speelt op de werkvloer. Door het uitleg van normen en het maken van casussen komen deze in de praktijk als MVK ‘er goed van pas. Overkoepelend wordt tijdens de HVK opleiding rekening gehouden met directe veiligheid en wordt er veel aandacht geschonken aan de veiligheid van de organisatie, de omgeving, derden en milieu. In deze opleiding wordt veel aandacht gegeven aan managementsystemen cultuur gedrag. Ook komen zaken aan bod zoals BRZO, RISK, ed.
De MVK is inhoudelijk veiligheidstechnisch van aard, en gericht op de directe veiligheid voor personen op de werkvloer. De HVK opleiding is veiligheidskundig organisatorisch en beleidsmatig van aard en wordt er veel aandacht gegeven aan cultuur en gedrag.

Door de MVK opleiding ben ik veiligheidskundig gaan denken en veiligheidskundige geworden.
Tijdens de HVK opleiding gaat het naar een hoger level en legt het oordeel gek genoeg meer gewicht in de schaal. Ik werk in veel gevallen de RI&E van A tot Z uit en spreek een andere taal richting het management. De meerwaarde is voor mij dat ik het breder aan kan pakken en dat ik eigenlijk aan alles invulling kan geven.
Ik heb tijdens de HVK veel geleerd over veiligheidsbeleid en hoe hier in vulling aan te geven. Ook de benadering van klanten “gesprekspersonen” en het vervolgtraject heeft een positieve wending genomen. Ik kan een beter passend advies geven aan de klant, en anticiperen op de vraag van deze. Als bedrijf kan ik een breder diensten pakket aanbieden en zijn we minder afhankelijk van derden.
Onderwerpen die ik het meest toe pas in de praktijk zijn het onderzoeken van gedrag en cultuur en zwakke punten in de organisatie. Het maken van veiligheidsbeleid, welke aansluit bij wet en regelgeving Implementatie van management systemen. Managen van veiligheid en het controleren van systemen.

Mark van den Broek is als HSE consultant werkzaam bij Safetyprepare., SafetyPrepare

9