Veiligheid & Gezondheid

Enercon

Bredere kijk

De VGM coördinator opleiding brengt een bredere kijk op de manier van risicobeoordeling.

W. Koekkoek, Enercon

9