Bijscholing voor Veiligheidskundigen

Gebouwen Inspectie Nederland

Ruimte voor praktijkproblemen

De opleiding heb ik ervaren als goed. Er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen en oplossingen voor praktijkproblemen.

A. Voets, Gebouwen Inspectie Nederland

7,7