Basis Veiligheidskunde

HEMA

Medewerkers zijn betere gesprekspartners met meer zelfvertrouwen

HEMA heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Wij doen er dan ook alles aan om medewerkers, leveranciers en aannemers gezond en veilig te laten werken. HEMA investeert dagelijks om de prestatie op het gebied van veiligheid en gezondheid te verbeteren. Recent is daarom de afdeling Safety & Security beter gepositioneerd in de organisatie. Er is een extra Middelbaar Veiligheidskundige aangenomen en hebben we extra medewerkers opgeleid.

Waarom we de BVK incompany opleiding van Kader zijn gaan aanbieden aan onze medewerkers is omdat er binnen onze organisatie behoefte ontstond om de kennis op het gebied van Arbo en Veiligheid beter te verspreiden en daardoor ook beter te borgen. Dit hebben we gedaan op drie sporen: Ten eerste hebben we nieuwe vacatures opengesteld voor zes preventiemedewerkers, verspreid over vier Nederlandse bedrijfsonderdelen van HEMA (winkels, support office, distributiecentra en bakkerijen). Ten tweede hebben we in het bedrijfsonderdeel met de meeste risico’s (distributiecentra) een extra werkgroep opgericht voor Arbo- en Veiligheid met daarin zes medewerkers van de werkvloer. En als laatste hebben we de collega’s van de afdeling Safety & Security die zich in eerste instantie alleen bezighielden met Security taken, extra bagage meegegeven om ook Safety meer mee te nemen in hun werk. De Basis Veiligheidskunde opleiding van Kader sloot perfect aan bij de opleidingsbehoefte van deze groep HEMA medewerkers.

Tijdens de lessen levert Kader bekwame docenten, die in ieder weliswaar op zijn of haar eigen manier invulling mag geven aan de wijze van lesgeven. De vrijheid die ze van Kader daarbij krijgen werkt verfrissend. Verder zijn de modules goed over de lesdagen verdeeld, waarbij rekening gehouden werd met de ‘zwaarte’ van de lesstof. Op deze manier wisselden inspanning en (deels) ontspanning elkaar goed af.

Voor de medewerkers was de BVK opleiding een goede basis om hun (neven) werkzaamheden goed en professioneel uit te kunnen voeren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 1-daagse cursusdagen voor preventiemedewerkers zijn ze nu veel breder uitgerust en zijn ze daardoor een betere gesprekspartner voor het management van hun bedrijfsonderdeel. Ze staan daardoor met meer zelfvertrouwen in hun rol. Daarnaast is het officiële diploma een goede aanvulling op hun CV’s, voor zowel doorgroei binnen HEMA als een carrièrestap naar een andere onderneming. Al gaan we er bij dat laatste wel vanuit dat we, juist doordat we mensen meer opleiding aanbieden dan noodzakelijk is, de nieuwe BVK-ers nog een tijdje bij ons willen blijven als werkgever.

Voor HEMA zit de meerwaarde in het feit dat het opleidingsniveau van deze opleiding exact aansloot bij de wensen van HEMA. Daarnaast bood het feit dat we incompany de opleiding hebben verzorgd ook een voordeel qua kosten, maar belangrijker was het om de cursisten ook direct kennis te laten maken met de andere bedrijfsonderdelen. We hebben de opleidingsdagen namelijk verdeeld over de diverse onderdelen en locaties van HEMA in Nederland. Tot slot is het feit dat de BVK opleiding ook door Kader wordt gegeven bij open-inschrijving voor ons een garantie op continuïteit van onze nieuwe aanpak op het gebied van Arbo- en Veiligheid.

Mijn ervaring is dat alle contacten met Kader bijzonder soepel lopen. Afspraken worden nagekomen en ook de cursisten hebben met de online leer en communicatieomgeving goede ervaringen opgedaan.

Willem van Egmond, HEMA