VGM coördinator

Kemp BV

Goede informatie

Informatief goede eerste stap om met collega’s hierover van gedachte te wisselen.

Gerrit van der Linden, VGM coördinator, Kemp BV

8,5