Kleine groep is een groot pluspunt

Kleine groep is een groot pluspunt

Voldoende leerstof, pluspunt kleine groep.

Raad van State logo
mevrouw M. L’espoir, Teamleider Beveiliging/Coördinator BHV bij Raad van State