kader-advies.nl kader-hse.nl kader-opleidingen.nl

Privacy Officer

Pragmatische benadering

Positief, een beter zicht op de AVG. Een fijne pragmatische benadering.

N. van Bael, Pragmatische benadering

8