Rabobank

Zinvol

Zinvol om de achtergrond te kennen inzake de mogelijkheden tot verduurzaming en wat welke effecten heeft op het verbruik en de EI.

Feiko Manders, Rabobank

10