Middelbare Veiligheidskunde - MVK

Sint Ursula

Je kan de lesstof zelfs meteen in de praktijk toepassen!

Na het volgen van de Basis Veiligheidskunde opleiding was er nog meer behoefte aan diepgang en verbreding van de kennis op het gebied van veiligheid omdat mijn interesse nog meer was aangewakkerd. Ik wilde nog beter voorbereid, met voldoende kennis aan de slag. Het goed en juist kunnen onderbouwen van voorstellen, stellingen, conclusies en constateringen is belangrijk in mijn baan binnen het Voortgezet Onderwijs. Een omgeving waarin men werkt met collega’s, leerlingen, machines, installaties, gereedschappen etc. Een veelvoud aan stromingen waar iets fout kan gaan.

De diepgang en verbreding zet je aan tot extrovert denken. Geen aanname maken maar juist onderzoeken waarom iemand iets op een bepaalde manier doet, waarom iets op een bepaalde manier wordt uitgevoerd maar zeker ook met de vraag, hoe kunnen we dat voorkomen. Je krijgt veel meer inzicht en kennis mee vanuit de opleiding. Tijdens de lessen wordt er veel aandacht gegeven aan het herkennen van gevaren en het inschatten van risico’s. Daarnaast leer je als veiligheidskundige het nemen van maatregelen. Je werkt actief aan je kennis en daarmee ook je vaardigheden in opdrachten die bij de opleidingen horen, individueel maar ook in groepsverband.

Onze organisatie heeft nu de deskundigheid/ een deskundige in eigen dienst die breed inzetbaar is op alle locaties. De ontwikkeling stopt echter niet bij het alleen halen van de MVK, de organisatie wil verder ontwikkelen.

De opleiding is soepel maar ook intensief verlopen. Van het verkrijgen van informatie, de voorlichting, het aanmelden, het volgen van de cursus tot en met het examen en het verdedigen van de scriptie verliep goed gecoördineerd vanuit Kader. Natuurlijk moet je er voor werken, de opdrachten maken en studeren maar er ontstond nergens frictie wegens drukte of een tekort aan tijd of lesmomenten die te kort op elkaar volgen.

De lesmethode van Kader past goed bij mijn instelling. Er is een duidelijke opbouw, een les concentreert zich op één onderwerp waarbij ruimte is voor eigen inbreng. De lessen worden gegeven door professionals, mensen uit de praktijk met veel kennis en ervaring. Tijdens de lessen is er voldoende ruimte om ergens specifieker op in te gaan. Daarnaast zijn de docenten altijd te bereiken wanneer er vragen zijn buiten de lessen. Je kan de lesstof zelfs meteen in de praktijk toepassen, dat zijn toch de beste leermomenten.

De MVK is de derde opleiding (VCA-VOL, BVK, MVK) die ik heb gevolgd bij Kader. Kader zorgt voor de cursisten en toont persoonlijke belangstelling en interesse in de cursisten. Contact met Kader is zeer correct, gemakkelijk, ruim voldoende, direct en snel maar vooral persoonlijk.

Jos van der Beek, Sint Ursula

9,2