Subsidie

In Nederland zijn diverse instanties die subsidies beschikbaar stellen voor praktijkgerichte opleidingen. Voor de opleidingen van Kader kan gebruik gemaakt worden van onderstaande subsidies. De subsidieverstrekker bepaalt of de subsidie wordt toegekend. Hier heeft Kader geen invloed op.

Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)

Kijk voor meer informatie bij de OOM-regelingen.

OTIB

Werkgevers binnen de installatietechniek die hun medewerkers laten scholen, kunnen hiervoor van OTIB subsidie ontvangen. Voor verdere informatie, uitleg en voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie, kijkt u op de website van OTIB. Elk jaar worden er aantal clusters met opleidingen geselecteerd, die in aanmerking komen voor extra subsidie.

Scholingsvoucher UWV

De scholingsvoucher voor werkzoekende is een tijdelijke subsidie voor een opleiding of voor het bekostigen van een traject voor het behalen van een ervaringscertificaat. Met de scholingsvoucher voor werkzoekende kunt u zich laten bij- of omscholen naar een kansberoep. U kunt de scholingsvoucher gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied. Het betreft een tijdelijke regeling.
Wilt u meer informatie?

Let op: Het budget voor de scholingsvoucher voor werkzoekende is bijna benut. Lees hier meer.

ESF

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen, waarmee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling.

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Twents Fonds voor Vakmanschap

Bij Twents Fonds voor Vakmanschap kan men een persoonlijke cheque aanvragen tot maximaal € 5.000,- om scholing te bekostigen. De scholingscheque is er voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4.