Veiligheid op het werk speelt een steeds belangrijkere rol binnen organisaties. Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen, het gaat ook om veilig gedrag. Werkgevers en werknemers zijn hiervoor samen verantwoordelijk. Kader biedt veiligheidsopleidingen binnen verschillende thema’s. Zo geven de Keurmeester opleidingen bijvoorbeeld inzicht in de te hanteren wet- en regelgeving omtrent het keuren van machines. De cursus Preventiemedewerker gaat in op de functie en taken van een Preventiemedewerker en de opleiding Arbocoördinator leert vanuit een coördinerende en sturende rol de veiligheid en gezondheid op de werkplek te borgen. Hieronder vind je een groot gedeelte van de verschillende veiligheid opleidingen. Er is altijd een opleiding die aansluit bij jouw behoefte.

Wil je risico’s in kunnen schatten en passende maatregelen kunnen nemen? Dan zijn de Veiligheidskundige opleidingen geschikt voor jou.

Veiligheid & Gezondheid zijn terugkerende thema’s binnen vrijwel iedere organisatie. Onder andere door toenemende wet- en regelgeving op dit gebied, is er steeds meer aandacht voor gezond en veilig werken.