Wat is Arbeidshygiëne

Wat is arbeidshygiëne?

Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap, welke zich richt op het geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en dat de gezondheid en/of het welzijn van de werkende mens en/of zijn nageslacht kan beïnvloeden. De wetenschap van arbeidshygiëne is gebaseerd op het herkennen, evalueren en beheersen van met name fysische, chemische en biologische factoren.

Kortweg gezegd stelt arbeidshygiëne zich ten doel medewerkers te beschermen tegen werkgerelateerde gevaren die op langere termijn gezondheidsschade kunnen veroorzaken.

Arbeidshygiënische taken door de Veiligheidskundige

In de praktijk blijkt dat arbeidshygiënische taken, waaronder beheersing op gebied van gevaarlijke stoffen, geluid, trillingen, klimaat, biologische agentia, straling en fysieke belasting, vaak uitgevoerd worden door veiligheidskundigen zonder dat zij daar adequaat voor opgeleid zijn.
Het niet of onjuist adviseren op basis van verkeerd uitgevoerde metingen en/of geïnterpreteerde meetuitkomsten ligt dan op de loer met alle gevolgen van dien.

Opleiding Middelbare Arbeidshygiëne

De opleiding Middelbare Arbeidshygiëne zorgt ervoor dat aankomende of reeds in het werkveld werkzame abroprofessionals de kennis en praktische vaardigheden opdoen om adequaat invulling te kunnen geven aan arbeidshygiënische taken. De opleiding geeft medewerkers de benodigde verdieping om (ook) de risico’s die juist op langere termijn leiden tot gezondheidsschade binnen uw organisatie in kaart te brengen, te beoordelen en te beheersen.