News

Wat levert het aanstellen van een preventiemedewerker op?

29 maart 2016

Een veel gehoorde vraag die lastig is te vatten in harde cijfers of geld. TNO interviewde MKB-bedrijven met de vraag wat investeren in veilig en gezond werken hun oplevert. Met vier concrete praktijkvoorbeelden wordt op de praktijk inpreventie de toegevoegde waarde in deze vier MKB-bedrijven getoond, inclusief concrete resultaten.

De praktijkvoorbeelden zijn gepresenteerd vanuit de verschillende perspectieven van de directeur, een collega en de preventiemedewerker, waardoor een breed beeld ontstaat van het effect van de preventiemedewerker in de organisatie. De concrete resultaten variëren van een lager verzuim en hogere medewerkerstevredenheid tot aanzienlijke kortingen op verzekeringspremies.

De vier geïnterviewde bedrijven vertegenwoordigen verschillende risicovolle en minder risicovolle branches. Motivaties om een preventiemedewerker aan te stellen variëren van ‘willen voldoen aan de wetgeving’ tot ‘ervaring met de keiharde gevolgen van een zeer ernstig ongeval’. En, zoals een van de directeuren aangeeft: “Het onderbuikgevoel dat het beter gaat, is bevestigd: alles wordt beter, schoner, beter geordend en overzichtelijker. Daardoor wordt er ook beter en sneller gewerkt.”

Bron: Arboportaal

Wilt u alles leren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu?

DEEL DIT

preventiemedewerker