Het Maatwerkadvies geeft je klant meer inzicht in de maatregelen die genomen kunnen worden om de energieprestatie van een woning of een gebouw te verbeteren. Het biedt naast inzicht in de huidige energieprestatie van een woning of gebouw de mogelijke energiebesparende maatregelen en de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen in kaart.

In samenwerking met onze docenten hebben wij een tweetal vragen opgezet. Onder de juiste inzendingen van onderstaande prijsvragen verloten wij een volledig gratis deelname aan onze opleiding Maatwerkadvies!

Let op: de opleiding tot Maatwerkadviseur is alleen toegankelijk voor vakbekwaam EP-adviseurs!

Winactie Maatwerkadvies

Naam(Vereist)
Vanuit het ISSO opnameprotocol energieprestatiemethodiek (82.1 & 75.1) dient van het gebouw de thermische zone, klimatiseringszone en rekenzone bepaald te worden. Van welke zonebepaling mag afgeweken/anders mee omgegaan worden in het maatwerkadvies ten opzichte van de energieprestatiemethodiek?(Vereist)